Zorginstelling

Herkent u een van onderstaande situaties voor uw zorgorganisatie?

Het beleid dat gericht is op het langer zelfstandig thuis laten wonen van ouderen heeft geleid tot een verminderde vraag naar plaatsen in verzorgingshuizen. Voor veel van deze panden zoekt men een nieuwe invulling. Soms nog voor de oudere doelgroep, soms ook voor een combinatie van doelgroepen. Een goede, op de doelgroep(en) afgestemde inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes, bijbouwen op het terrein met een doordachte invulling van de buitenruimte kunnen ertoe bijdragen dat invulling van de ruimtes makkelijker, aantrekkelijker en rendabeler wordt.

In zorginstellingen wonen mensen die door hun zorgvraag niet (meer) thuis kunnen wonen. Dit vraagt om meer dan een ingerichte eigen kamer en een gezamenlijke huiskamer. Binnen de instelling hebben de bewoners ruimte nodig voor fun (plezier, ontspanning), functie (functionele handelingen) en focus (zinvolle dagbesteding). Een goede inrichting van de diverse ruimtes binnen de instelling kan hieraan bijdragen.