Woningbouwcorporatie

Woningbouwcorporaties geven steeds meer inhoud aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door niet alleen woningen te bouwen maar ook gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners van deze woningen en hun omgeving. Maar zijn deze ruimtes qua inrichting goed afgestemd op de doelgroep(en) en de rol die de ruimtes kunnen vervullen in het verhogen van de maatschappelijke participatie van de gebruikers? Allicht wel, misschien ook niet en misschien kan het beter. Wij helpen de ruimtes zo aantrekkelijk te maken dat ze optimaal benut worden in de ondersteuning van wat de gebruikers werkelijk willen. Dit gaat verder dan alleen een mooie inrichting of een functionele inrichting. Veel belangrijker is het de inrichting zo te kiezen dat de ruimte een uitdagende en inspirerende omgeving vormt.