Gemeente

Door de vergrijzing neemt tot 2040 het aantal ouderen flink toe. Samen met de steeds verder toenemende levensverwachting en het overheidsbeleid dat er op gericht is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen heeft dit een aantal gevolgen voor het woonbeleid. Ouderen willen ook graag zo lang mogelijk in hun eigen woning en vertrouwde omgeving blijven wonen. Dit kan doordat het huis met relatief eenvoudige voorzieningen aan te passen is aan behoeften die met het ouder worden kunnen ontstaan.

Echter ook de fysieke en sociale omgeving spelen een belangrijke rol in het langer thuis kunnen blijven wonen. Om deel te blijven nemen aan het maatschappelijk leven en de regie over het eigen bestaan te houden wordt ook de woonomgeving levensloopbestendig gemaakt. Steeds vaker worden er ‘sociale woonkamers’ ingericht met zowel een recreatieve als zorggerelateerde functie. Tegelijkertijd wordt de inrichting van de openbare ruimte beter afgestemd op de oudere inwoner. Zinspelen biedt ondersteuning bij het ontwerpen en inrichten van deze sociale en ruimtes zodat deze zo optimaal mogelijk door ouderen, maar ook door andere burgers gebruikt kunnen worden. Hiermee kunnen de ruimtes direct een bijdrage leveren aan toevallige ontmoetingen en participatie.